Makléřský servis autoskla GFB – zastupování při jednání s pojišťovnou

Zajišťujeme komplexní servis k sjednávání pojistných produktů a zastupování při likvidaci PU(pojistné události) třetí osobou, makléřem. Makléři je odměna v tomto případě vždy vyplácena pojišťovnou.

V tomto případě je pro zákazníka výhodné, že se nemusí orientovat v pojistných produktech.


Srovnání pojistných produktů, likvidace pojistné události

Makléř je povinen předložit zákazníkovi vždy všechny konkurenční nabídky od všech pojišťoven, které na základě smluvního vztahu zastupuje.

Platí zde jednoduchá pravidla

  • Pojišťovaný subjekt nesmí být podpojištěn a
  • Produkt musí ideálně krýt možnou škodu při likvidaci PU.

Jednodušeji řečeno makléř sjedná pojistku tak aby maximálně vyhovovala potřebám klienta. S ohledem na likvidaci a vyplácení pojistného plnění.

Potřeba vzniku makléřského servisu vznikla u naší společnosti zároveň s podpisem několika servisních smluv mezi námi a organizacemi užívající vozový park většího rozsahu. Tak jak postupně rostli naši zákazníci tak rostly i jejich vozové parky a to většinou bez ohledu na rozsah a kvalitu pojištění.

Teprve při likvidacích pojistných událostí se klienti dovídali, že jsou pojištěni na riziko, které prakticky nemůže nastat a nemají ve svých pojistných smlouvách množstevní slevy.

Jinými slovy platí a velmi často neví za co. Bylo jasné, že pokud chce klient zjednat nápravu, znamená to začít se orientovat v produktech všech pojišťoven. A to včetně množstevních slev na jejich flotilové pojištění v kombinaci s odpovědnostními pojistkami.

Prakticky hned na začátku naši klienti došli k názoru, že čas který věnují průzkumem pojistných produktů lze účelněji vynaložit věnováním se jejich vlastní obchodní činnosti.

Dále bylo naprosto jasné, že pokud si chceme naše klienty udržet, je nezbytně nutné nabídnout klientům zprostředkování pojistných produktů, za ideálních podmínek – tzn. s co nejmenším objemem vydaných prostředků na platbách pojistného a s ideálním krytím pojištěného subjektu.

Jinými slovy naše klienty se snažíme při opravě a likvidaci PU obtěžovat minimálně a staráme se o to, aby zaplatili za pojistné co neméně a přitom byli pojištěni na celou vzniklou škodu.