Opravy (zcelování) autoskel

Jde o technologii, která zabraňuje rozšiřování prasklin na vnější vrstvě čelního skla, dotěsňování prostoru vzniklého mezi vrchní vrstvou autoskla a bezpečnostní folií po úderu kamenem a zacelování odštípnutých vrstev na čelním skle vzniklých stejným způsobem.

Postup opravy sestává ze zaleštění poškozeného místa odsátí nečistot vesměs vtlačených do poškozené části stěračem vstříknutí pryskyřice pomocí tlakového aplikátoru do místa poškození, vytvrzení UV lampou a očištění míst mimo rozsah poškození od přebytečné pryskyřice.

Tato technologie může za určitých okolností nahradit výměnu čelního autoskla. Je však omezena „Výhledem řidiče“. Nevýhodou této technologie je to, že opravované místo vykazuje odlišné optické vlastnosti než samotné sklo. Za deště a při přímém oslnění v okolním tmavém prostředí je lom světla ve skle jiný než v opravovaném místě. Není proto možné tuto opravu provádět ve „Výhledu řidiče“. Pod tímto výrazem si většina klientů představí místo před očima řidiče.

Výklad Ministerstva dopravy je naprosto odlišný. Za prostor určený k výhledu řidiče je považováno vše na čelním skle přes co při cyklu stírání deště z čelního skla přejde část všech stěračů dosedající na povrch čelního skla. V tomto prostoru lze čelní skla zcelovat ale pouze bez osvědčení k takové činnosti a výhradně na odpovědnost objednatele. Oprava v tomto prostoru není určená pro odstranění závad zjištěných např.na STK, při přihlašování vozidla dovezeného ze zahraničí apod. Ostatních místech je tato oprava přípustná s osvědčením o schopnosti provozu vozidla na komunikacích v ČR nebo v zemích Evropské unie.

Oprava prováděná tímto způsobem se u naší společnosti se odvíjí od množství poškožení na Vašem čelním skle. Neváhejte zavolat a my Vám sdělíme cenu, abyste věděli s čím počítat, a co řekneme to platí!