Leptání VIN kódu na autoskla, Zabezpečení vozidel značením autoskel

Jedná se o preventivní ochranné označení autoskel leptáním VIN kódu – číslo karoserie složené z 17-ti alfanumerických znaků. VIN kód je zaznamenán jak na podvozku karoserie, tak ve většině případů pod čelním sklem. Dále, a to je nejdůležitější, v OTP resp. VTP a tím samozřejmě i v databázi Policie ČR.

Tato databáze je využívaná k registraci označených vozidel v ČR a to od roku 1991. Databáze je aktualizována při každé významnější změně týkající se daného vozu. Postup byl zaveden v kooperaci s Policií ČR. Leptání VIN kódu na autosklo je časově nenáročné a pro vzhled i provoz a vzhled vozu nezávadné.


Jak je dosaženo ochrany vozu proti odcizení?

Nápad zabezpečení automobilu proti odcizení leptáním vin kódu na autosklo je poměrně prostý ale vysoce účinný. Podstatou je znehodnocení vašeho auta pro ty, kteří by jej chtěli zcizit. Označení výhledových skel VIN kódem znamená uložení dat o vozidle do registru policie, který je sdílen po celé Evropě.

Při zcizení vozidla je hlavním identifikačním prvkem pro jeho hledání. Aby bylo možné s odcizeným vozidlem dále obchodovat, zloději by byli nuceni provést výměnu všech autoskel, což je již poměrně nákladná záležitost, pohybuje se v řádu několika desítek tisíců korun. Výrobce navíc uvádí na všech autosklech nomenklaturní číslo ze kterého lze velmi snadno vyčíst rok výroby autoskla a jeho výrobce.

Právě rok výroby je v tomto případě stěžejní. Většina opravců a obchodníků s automobily totiž kontroluje zda se rok výroby karoserie shoduje s rokem výroby autoskel. V případě, že ne, znamená to pro opravce nebo obchodníka komplikaci. Buď bylo vozidlo silně havarované s poškozením sloupků střechy a nebo je odcizené.

V prvním případě bude mít opravce problém s montáží nových náhradních dílů,jelikož lze předpokládat, že vozidlo po havárii nesplňuje rozteče mezi náhradními díly udávané výrobcem. V druhém případě pak obchodník, a to se stavem prodávaného vozu a s jeho původem. Zloději tedy nezbude, než si zajistit kompletní sadu autoskel stejného roku výroby, jakého je odcizené vozidlo, nebo ho prodat výrazně pod cenou. V obou případech se vystavuje zvýšenému riziku odhalení, proto se vůz s označenými autoskly stává pro zloděje neatraktivním.


Statistika prokazuje výrazné snížení rizika krádeže vozu

Tomuto závěru dává za pravdu i víc než 10-ti letá statistika. Z té můžeme vyčíst, že leptání vin kódu na sklo snížilo riziko krádeže u vybraného vzorku 100 tisíc vozů o 96%! Roční průměr počtu v česku zcizených vozidel se pohybuje okolo 25 tisíc, z nichž na 1 vůz s ochranným značením připadá 24 automobilů bez tohoto bezpečnostního prvku.

Bohužel, nízká informovanost motoristické veřejnosti a nezájem investovat do ochrany vozu částku 1280,- Kč za leptání VIN kódu na osm výhledovýh skel i nadále usnadňuje zlodějům jejich počínání.

Zvažte tedy, zde popsané skutečnosti a pokud se rozhodnete, že máte o ochranné značení skel vašeho vozu zájem, neváhejte nás kontaktovat. Provedeme jej na počkání ve vámi zvolené pobočce ze sítě našich autorizovaných pracovišť.