Autoskla, dělení autoskel, čelní skla a jejich výbava, boční a zadní autoskla

Rozdělení autoskel do skupin, ucelené informace o čelních, zadních a bočních autosklech i jejich výbavě.


Jak autoskla dělíme?

Všechna výhledová skla dělíme na čelní, boční a zadní. Boční dále pak na pravá levá, stahovací a trojúhelníky a oboje pak na zadní a přední. Zadní pak vyhřívaná a nevyhřívaná.

Při určování druhu a umístění poškozeného skla je třeba určit o jaký druh karoserie se jedná, lze vybírat z těchto kategorií Cupé, Combi 5 dveří, Hatchback 3 a 5 dveří, Pickup 2 dveře, Sedan 4 dveře a Van 2 dveře.

Nečastěji poškozeným sklem je sklo čelní. Čelní skla můžeme rozdělit na montovaná do gumy, lepená v karoserii a dle barevných odstínů.

Skla montovaná do gumy na osobních automobilech jsou převážně na starších typech vozidel. U nových typů se tento druh montáže prakticky nevyskytuje, až na vozidla vyráběná na zvláštní přání zákazníků, jako jsou vozidla SUV nebo offroudy nebo u užitkových vozidel (nákladní vozy, autobusy, stavební stroje apod.) Obecně lze prohlásit, že tato technologie je již z velké části vytlačena technologií skla vlepovaným do karoserie.

U skel montovaných do gumy, guma slouží jako fixační prvek skla a současně jako začišťovací lišta ostrých hran skla, guma je jediný fixační materiál skla. Montáž je u většiny modelů rychlejší a méně finančně náročná. Nevýhodou je omezená životnost těsnící gumy. Výhodou je možná výměna těsnící gumy bez poškození skla.

Skla lepená do karoserie se používají téměř ve 100% případů u vozů s mladším rokem výroby, zdaleka nejde o novou technologii, tímto způsobem, byla montována skla již na vozy Ford Sierra a Scorpio.

Za špičku co se týká kvality technologie lze považovat výrobky terason, dinitrol a betaseal firem Eftec, Henkel a Betaseal. Jde o dvousložková vysokomodulární lepidla na bázi polyuretanu s dobou tvrdnutí 1 až 2 hodiny (doba po, které je možno s vozidlem manipulovat) při 22° C .

Tyto výrobky jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci autoskel a fungují jako pojidlo mezi fixátorem a keramickým rámečkem umístěným při cca 600° C přímo na ploše skla.

Sada pojidla se skládá z aktivátoru, primeru a samotného vysokomodulární lepidla. Aktivátor slouží k dokonalému vyčištění plochy kam bude později kladeno lepidlo.

Primer je složen z láky na bázi samotného pojiva rozpuštěného v těkavé látce se schopností rozrušit v mikroskopické vrstvě keramický rámeček skla i očištěnou část karoserie určenou ke vlepení skla. Po vyprchání těkavé láky vznikne na obou plochách určených k lepení tenká vrstva k nanesení pojiva. Pojivo je možné nanášet jak na sklo tak na karoserii.

Při dodržení technologického postupu je fixace prakticky trvalá.


Čelní skla a jejich výbava

Obecně lze výbavu čelních skel dělit přibližně do těchto kategorií: zabarvení (tonování), vyhřívání, senzory, antény, akustistická folie, zpětna projekce na čelním skle.

Zabarvení autoskel

Jde o technologii, která snižuje přenos světla, potlačuje světelnou energii, odráží světelnou energii, utlumuje UV záření, absorbuje světelnou a tepelnou energii slunečního záření a zvyšuje stínící koeficient. Přestože se může zdát, že jednotlivé ukazatele se vzájemně ve svých funkcích překrývají není tomu tak, a každý z těchto ukazatelů má svůj vlastní význam.

Druhy zabarvení (tonování) autoskel

Vysvětlit druhy zabarvení čelních skel bez znalosti jejich konstrukce by mohlo být nesrozumitelné. Čelní sklo se skládá ze dvou vrstev buď zabarveného nebo čirého skla a bezpečnostní folie mezi těmito vrstvami. Zabarvení skla vždy určuje barva skla, zabarvení protislunečního pruhu vždy určuje barva folie.

Tvar skla se vyřezává z rovného tabulového skla a vkládá se do sklenářské pece na kokile kopírující budoucí tvar autoskla a při teplotě cca 600° C vlastní vahou začíná kopírovat tvar kokily.

Těsně před započetím ohřevu je na jednu vnější vrstvu nanesen keramický rámeček, pro správné spojení s lepidlem při budoucím vlepení skla do karoserie vozu. Celý proces trvá několik vteřin. Pak jsou obě vrstvy skla vyndány z pece a je mezi ně vložena neprůhledná bezpečnostní folie.

Celý výrobek je opět vložen do pece a ohřát na 120° C, folie zprůhlední a samovzlínavostí vytlačí vzduchové bubliny, naprosto zkopíruje tvar obou skleněných vrstev a vytvoří pevný  jednolitý prvek.

V průběhu druhé fáze jsou na vnitřní vrstvu autoskla stejnou technologií připevněny kovové kameny –úchyty na zrcátka, přípravky na senzory, koncovky na antény apod. Vlastní kapitolou jsou výhřevy a antény čelních autoskel. Výhřevy jsou montovány mezi fólii a vnější vrstvu autoskla, antény mezi folii a vnitřní vrstvu.

Obecně lze prohlásit, že skla jsou zabarvována v rámci zlepšení komfortu uživatele vozu, snížení teploty ve voze a ochrany očí řidiče při zachování výhledu z vozidla a to i při umělém osvětlení. Zabarvení se provádí v těchto odstínech čiré (bez výše popsaných ochranných faktorů) zelené, modré a bronzové .

Zvláštní kategorii tvoří skla sungate – jde o skla se zvláštní inteligentní samozatmavovací vrstvou na skle, reagující na intenzitu sluneční energie. Pohledově tato skla vykazují fialový odstín. Tato technologie je technologií, kterou se ubírají výrobci autoskel na nové a luxusnější typy vozů.

Se stoupající výbavou vozu se výrobci snaží zvyšovat i úroveň výbavy autoskel. Další prvkem je již zmíněný protisluneční pruh. Jde o prvek, který opět snižuje teplotu ve voze a ochraňuje oči řidiče. Protisluneční pruhy jsou zabarvené do mora a zelena.

Posledním trendem je pruh šedý, který plní ochranné prvky jako pruhy do mora a zelena, ale na rozdíl od nich, je z přeních sedadel vozu nepostřehnutelný a nesnižuje tedy výhled řidiče z vozu. V mnoha případech uživatel vozu ani netuší, že tuto výbavu vlastní.

Senzory na autosklech

Jde o další prvek zvyšující komfort řidiče. Tato výbava supluje některé úkony řidiče, které je nutné provádět k dodržování bezpečného chování v silničním provozu – otírání vodní clony na čelním skle, rozsvěcení reflektorů při nižší viditelnosti.

Senzory jsou umístěny v těsné blízkosti vnitřního zpětného zrcátka a nebo přímo pod ním. Jsou spojeny se sklem přilnavou gelovou podložkou a nebo jsou přímo součástí čelního skla. Protože nejsou nijak mechanicky namáhány mohou být pevnou součástí skla a při montáži je nutné, aby instalované senzory byly vždy pevně spojeny s povrchem skla, ať už pres gelovou podložku a nebo bez ní.

Antény na autosklech

Antény, které jsou součástí čelních skel nebo i skel obecně, jsou dva druhy. Anténa na zlepšení radiového nebo televizního příjmu a GPS anténa, ve většině případů jsou výrobci autoskel montovány jako jeden celek s jedním výstupem na zmíněná zařízení

Vyhřívání čelních autoskel

Tato technologie je používána na sklech vozů  vyšších tříd, výjimkou jsou pouze vozy značky Ford, která s touto technologií začala a používá ji ve všech typech vozů.

Jde o výbavu, kterou uživatelé vozů ocení v zimních měsících. Tato technologie je naprosto odlišná od technologie používané při vyhřívání zadních skel. Zatím co u zadních skel, kde jsou vodiče elektrického ohřevu jasně patrné a robustní a závisí pouze na uvážení řidiče, jak dlouho bude funkci používat bez nebezpečí poškození výhřevu a je tedy možné rozmrazovat libovolně silnou vrstvu námrazy ( i když u některých modelů vozů je vyhřívání zadního skla omezeno časovým spínačem) v případě čelního skla je napařená vrstva vodiče elektrického ohřevu podstatně hustší, ale také podstatně slabší, s ohledem na povinnost výrobce zajistit uživateli vozu bezpečný výhled před sebe.

Tím vzniká pro výrobce problém v podstatně nižším přechodovém odporu využitelném pro vodiče elektrického ohřevu. Výrobci řeší tento problém dvěma způsoby. Ve starších typech vozu je doba výhřevu limitována časovým a v nových tepelným senzorem, zabezpečující ohřev vyhřívané soustavy pouze na bezpečnou mez.

Představa, že vyhřívané čelní sklo rozehřeje 10cm vrstvu sněhu je mylná. Výhřev pouze vytvoří mikroskopickou vrstvu vody mezi sklem a námrazou, se kterou si poradí stěrače, ale to pouze v případě, že stěrač námrazu odsune ze skla a stopa po jeho pohybu zůstane čistá. V případě, že stopa je opětovně zasypána vrstvou dalšího sněhu nebo námrazy má tato technologie omezenou účinnost.

Na trhu existují čelní skla s vyhříváním pouze v místě klidové polohy stěračů, které se nachází na dolním okraji skla. Toto místo se vždy nachází v prostoru keramického rámečku skla a není určeno k výhledu řidiče výrobci tedy mohou použít a také používají stejnou technologii jako na zadních sklech. Účelem je odmražení stěračů od skla před samotným stíráním.

Akustická folie

Jde o zcela novou technologii, která přináší uživateli vozu snížení hlukové hladiny v kabině. Tohoto efektu je dosaženo zcela odlišnou strukturou bezpečnostní folie umístěné mezi obě vrstvy lepeného, nejčastěji čelního skla.

Akustická bezpečnostní folie dokáže pohltit až 20% okolního hluku, který jinak vniká do kabiny čelním sklem. Jde tedy o výbavu v tomto směru velmi účinnou. Snaha zmírnit pronikání okolního hluku do kabiny byla již u některých dřívějších modelů, ale používala se vyjímečně a pouze u naprosto luxusních provedení vozů.

Některé Mercedesy řady 5 nebo vozy značky Bentley měly třívrstvá lepená přední a zadní skla a dvouvrstvá vakuovaná boční skla. Tím sice došlo k zamýšlenému efektu, ale tato výbava neúměrně vůz prodražila (kromě skel bylo třeba montovat i zcela odlišné rámy dveří a stahovací mechanizmy), ale došlo i k zvýšení hmotnosti vozidel a k dlouhým dodacím lhůtám při výměně těchto náhradních dílů.

U uvedených značek nebyly tyto úpravy s ohledem na finance prioritou, ale pro běžnou výrobu vozů je toto řešení neekonomické a není možné ho použít v masovém měřítku. V případě akustické folie jde o zcela elegantní technologické řešení, které je cenově dostupné uživatelům vozových parků středních a vyšších tříd.

Zpětná projekce na čelním autoskle dále jen zpětná projekce

V českém jazyce nemá tato výbava ustálený výraz vychází z anglického výrazu udáveného výrobcem „head up display“ uváděno častěji zkratkou HUD, proto je tato výbava uváděna také někdy v českém jazyce pod názvoslovím snímání obrazu apod.

Jak vyplývá z anglického názvu jde o zobrazování údajů na přístrojích zabudovaných v palubní desce zpětným odrazem v čelním skle automobilu tak, aby tento obraz nebránil řidiči ve výhledu, ale současně aby řidič nebyl nucen přenášet svoji pozornost na dění na silnici a opětovně na display palubních přístrojů – například při sledování tachometru v místech s omezenou rychlostí provozu. Řidič při použití této technologie může periferně sledovat bez velké námahy obojí. Tuto možnost mu dává specielně upravená bezpečnostní folie mezi oběma vrstvami čelního skla v místech kam se přenáší odraz obrazu palubních přístrojů.

Jednodušeji jde o duplicitní zobrazení některých údajů z palubní desky, přímo před oči řidiče na čelní sklo.


Boční autoskla

Boční a zadní skla jsou skla kalená, jde o prakticky stejnou technologii jako u čelních skel s tím rozdílem, že skla jsou jednovrstvá bez bezpečnostní folie a stejně jako čelní skla vypálená při teplotě 600° C. Takto vznikne efekt roztříštění skla na malé části s neostrými hranami při rozbití skla. Boční skla dělíme na pravá levá, stahovací a trojúhelníky a oboje pak na zadní a přední.

Zadní trojúhelníky na trojúhelníky ve dveřích a na pevné v karoserii, ty pak na trojúhelníky karoseriích vozů kombi (pevné boky do kufru kombi prostorů) a pevné trojúhelníky do ostatních karoserií. Pevná skla v karoserii se většinou dodávají z výroby jako jeden celek v kombinaci se začišťovacími lištami nebo koncovkami na čidla alarmů a jsou více než za autoskla považována za náhradní díly.

Součástí trojúhelníků do dveří mohou být i jiné části než sklo vozu např.vodící lišty stahovacích skel, těsnící sametky apod. Relativně novou službou pro zákazníky je zabarvení zadních skel vozu do odstínu zvaného Sunset a Sunsave glass někdy také označované jako laminované. V prvním případě jde o úpravu, která je schopná potlačit sluneční energii až 45% a utlumit UV záření až o 99%.

V druhé jde o skla vyráběná naprosto stejnou technologií jako dvouvrstvá čelní skla s bezpečnostní folií mezi oběma vrstvami skla, míru zabarvení udává buď jedna nebo obě vrstvy skla, nikdy folie. Obě tyto technologii lze kombinovat.


Zadní autoskla

Technologie je naprosto shodná jako u bočních skel a to včetně výše zmiňovaných úprav Sunset a Sunsave glass, rozdílem je pouze masivnější vyhřívání popsané výše, to však neplatí u úprav Sungate a Sunsave glass, kde je technologie shodná s čelními skly.

Odlišnými prvky charakteristickými pouze pro zadní skla, jsou neprůhledné keramické rámečky na brzdová světla včetně kovových fixačních prvků, otvory na stěrač a ostřikovač, připojení na vyhřívání a antény.