Výroba a recyklace autoskla


Postup výroby autoskel

Vývoj autoskel sahá až na samý počátek rozvoje automobilové výroby. Prapůvodní funkcí autoskla bylo zvyšování bezpečnosti a pohodlí cestujících. Dnes už čelní sklo automobilu využíváme i pro jeho další funkce jako je odraz slunečního záření, vyhřívání, díky akustické fólii dokáže snížit hluk v kabině. Do autoskel se také umisťují antény a různé komunikační senzory jako například senzor pro průjezd a registraci mýtného na dálnicích.

Autoskla jsou po technické stránce vysoce pokročilé výrobky, důležité i ve výsledném vzhledu vozu a tedy i jeho schopnosti konkurovat na trhu.

Na počátku produkce autoskel se nachází takzvaná linka přířezů, která řeže z velkých skleněných desek přířezy. Ty už mají rozměr autoskel, která z nich budou vyráběna.

Linka modelů je druhým bodem výroby, jejíž pomocí se uřízne z přířezu obrys vnějšího i vnitřního modelu skla. Okraje se zaoblí broušením a polotovar se v myčce důkladně zbaví nečistot. integrovaná sítotisková tiskárna poté na vznikající autosklo po okraji vytiskne černý pruh, jehož funkcí je zakrytí montážních zón. Pruh se vysuší pomocí ultrafialového světla. Vnější strana autoskla je posypána separačním prášekem, který zabraňuje slepení skel v další výrobní fázi.

Tou je ohyb autoskla v elektrické peci, což je klíčovým procesem celé výroby. Proto si technologický postup ohybu autoskel každý výrobce pečlivě střeží. Autosklo je plynule zahříváno a prohýbáno do výsledného tvaru působením gravitační síly. Dále je ochlazeno, díky čemuž vzniká vnitřní napětí autoskla. Toto napětí brání prasknutí, i proto je sklo vysoce odolné proti mechanickému poškození i pnutí karoserie.

Další v pořadí je vložení bezpečnostní (PVB) folie mezi vnitřní a vnější skleněné části. Tento proces se nazývá laminace. Poté je potřeba odsát naprosto všechen vzduch mezi skly, nejdříve za studena, následně po zahřátí za značného tlaku v tzv. autoklávu.

V předposledním bodě výrobního procesu se autosklo dostává na linku konečné kontroly, která na výrobku kromě důkladné kontroly provede i finální úpravy, jakými jsou letování konektorů vyhřívaným autosklům, ořízne přečnívající konce folie a podobně.

Na závěr je provedeno nanesení polyuretanového profilu na vnitřní hranu autoskla (tzv. extruze), ta pomáhá k dosažení maximální prachutěsnosti, zvukotěsnosti, vodotěsnosti, a zrzchluje následné vsazení autoskla do automobilu.


Postup recyklace autoskel

Normální sklo, užívané pro výrobu obalů, se značně odlišuje od autoskel, zejména složením. Autoskla obsahují pryskyřice, tónovací pokovení a zejména vloženou bezpečnostní (PVB) fólii, chránící řidiče nejen při nehodě.

Běžná dotřiďovací linka na obalové sklo nedokáže automobilová skla vytřídit, ani upravit. Také klasické sklárny nemají na zpracování autoskla potřebnou výbavu. Z těchto důvodů není možné vhazovat autoskla do běžného tříděného odpadu.

V současnosti je počet lidí, provádějících výměnu autoskel svépomocí poměrně nízký. Mnohem častěji automobil s poškozeným sklem svěříme servisu, který autosklo vymění za nás a vyřeší i jeho likvidaci.

Druhy autoskla a jejich zpracování

V základu se autoskla dělí na dva druhy dle využití. Jsou to skla obsahující bezpečnostní (PVB) fólii a skla bez fólie. Ve většině případů bývají bezpečnostní fólií vybavena pouze čelní skla, v některých případech se setkáváme s tónovací fólií na bočních a zadních sklech. Ta má za úkol snižovat propustnost světla do vozidla, nemá však vliv na složení autoskla.

Druhy autoskel je potřeba pro další zpracování oddělit, skla která fólii neobsahují, neprocházejí tak náročným procesem. Cena recyklace skel s bezpečnostní folií je zhruba 2,5 krát vyšší než cena recyklace ostatních autoskel.

Průběh recyklace

První fází recyklace je dokonalé nadrcení autoskla za pomoci vstupní linky, která je vybavena vysoce funkčním drtičem, schopným rozdrtit autoskla z osobních a nákladních vozů, autobusů i kamionů. Poté přichází na řadu dopravníky a separátory, které vytřídí kovy a ostatní příměsi. Drobné střípky jsou dále dopraveny k soustavě optických čidel, s jejichž pomocí se z drti odstraní nečistoty, zbytky autofolie, vytěsňovací gumy atp.

Výsledná směs z nadrcených skel je již plně využitelná ve sklárnách. Jejím přetavením vzniká hmota specifických vlastností vhodná např. pro výrobu odolných sklokrystalických tabulí.

Tyto linky schopné recyklace automobilových skel se už nenacházejí pouze v sousedních zemích ale i v Česku.