Oprava autoska hrazená z povinného pojištění


Čelní sklo zdarma

Čelní sklo zdarma? Jde o reklamní slogan, který používá většina Autoskel. Je to sdělení, které je pro zákazníka matoucí. Lze předpokládat, že většina zákazníků není tak naivní, aby uvěřila že se náhradní díly na auta rozdávají zadarmo.

Každopádně toto tvrzení vyvolává u zákazníků dojem, že odpovědnost za vyřízení škody přenáší na opravnu. V tomto případě je naprosto nezbytné přijmout právní výklad majitele advokátní kanceláře Advokacie Praha pana Mgr. Erika Zemana, dlouhodobě zastupující sdružení Autosklo registrované na Ministerstvu Dopravy ČR.“

Klient se za žádných okolností zplnomocněním třetí osoby k vyřízení nebo zastupováním před příslušnou pojišťovnou nezbavuje právní odpovědnosti za úkony spojené s vyřízením PU. A to ani v důsledku vyplacení poj. plnění třetí osobě“.

Jednodušeji řečeno jestliže si u naší společnosti objednáte a necháte provést opravu skla na kterékoli z našich 17 poboček, bez vaší finanční účasti a zplnomocníte nás k projednání a vyřízení před danou pojišťovnou naznamená to, že se zbavujete právní odpovědnosti za danou PU.
Toto samozřejmě platí obecně pro všechny autoservisy v ČR.


Amortizace

Dalším všeobecně rozšířeným omylem je takzvaná amortizace, kterou pojišťovny dle našeho názoru zcela v rozporu se zákonem o pojišťovnách běžně používají při své metodice výpočtu PU, tam kde byla škoda způsobena poškozenému ze strany pojištěného a je tedy kryta odpovědnostní pojistkou.

Jde o tvrzení některých pojišťoven, že klient má nárok na výši pojistného plnění pouze ve výši ceny poškozeného nebo měněného náhradního dílu. Pojišťovny pak svým vlastním klíčem určují cenu tohoto dílu v závislosti na stáří a procentuelním opotřebení.

Z právního hlediska jde o mylnou metodiku a je pochopitelné, že přímá úměra mezi stářím vozu a poškozením náhradního dílu neexistuje. Ze strany pojišťoven jde v tomto případě o mylný údaj.

Obecně se dá říct, že klient si svoji odpovědnostní pojistkou, která je ze zákona povinná, sjednává pojistné krytí na veškeré škody, které provozem pojištěného vozidla na komunikacích způsobí. A to bez ohledu na stáří poškozených objektů.Toto samozřejmě platí i v případě ostatních vozidel a samozřejmě také jejich výhledových skel.

Je nutno konstatovat, že v tomto případě nelze paušalizovat, a že různé pojišťovny se ke svým klientům chovají různě viz. srovnání pojišťoven na našich stránkách.

V poslední řadě je třeba si uvědomit, že toto tvrzení ze strany pojišťoven je čistě účelové a přináší pojišťovnám značné a dle našeho názoru neoprávněné úspory a lze tedy z tohoto chování snadno vypozorovat, jak se která pojišťovna ke svým klientům chová.


Obecná cena na trhu

Co je obecná cena na trhu? Obecná cena na trhu je cena, která není v rozporu dobrými mravy. Zahrnuje přiměřenou marži a režii prodávajícího. Je obvyklá v dané lokalitě a je srovnatelná s cenou za obdobnou službu provedenou konkurenční firmou.

Z tohoto výkladu je naprosto jasné, že přesné numerické vyčíslení ceny není reálné. Likvidátoři některých pojišťoven však běžně používají tuto chybnou metodiku. Pro vysvětlení některé pojišťovny při likvidaci vycházejí ze „své“ obecné ceny na trhu a tu tvoří dle znaleckých posudků, které si objednaly sami.

Lze předpokládat, že ceny v těchto znaleckých posudcích vycházejí z cen smluvních partnerů pojišťoven. Dalším předpokladem je že smluvní partner má snahu podbízet se pojišťovně cenou za protislužbu získávání klientů z databáze pojistných událostí klientů, kteří momentálně zrovna daný druh opravy poptávají.

Z toho je jasné že určování tak zvané ceny obecné je v tomto případě účelové a naprosto nehledí na kvalitu poskytovaných služeb, ale pouze na cenu, která je co možná nejpříznivější pro pojišťovnu.

Zcela zavádějící je tvrzení některých pojišťoven, že proplácejí daňové doklady pouze od svých smluvních partnerů.

Jednodušeji, jestliže jste nuceni pojišťovnou provést opravu u jí určeného opravce má k tomu pojišťovna jistě své důvody a ty se nemusí vždy shodovat se zájmy klienta.

Jestliže se pojišťovna opírá při svých výpočtech o obecné ceny, které si stanovila sama a neakceptuje ceny za opravu „pod cenou“ značkových servisů nebo cenu kterou běžně akceptují jiné pojišťovny stejně jako v předchozím případě to může jít proti zájmům klienta.

I v tomto případě je nutno konstatovat, že nelze paušalizovat, a že různé pojišťovny se ke svým klientům chovají různě.


Originální náhradní díl

Co je originální náhradní díl? Obecně vžitá představa klientů je, že originální náhradní díl je díl, který vyrobil sám výrobce potažmo dovozce nových vozů. I toto tvrzení je mylné alespoň v obchodu s autoskly to platí na 100%, žádná automobilka si vlastní autoskla navyrábí ale zadává výrobu sklenářským hutím ve většině sdružených v sítích Autoweru.

Jde téměř ve 100% o výrobky firem SEKURIT, Saint Gobain, nebo Pilkington, které jsou na většině nových vozů určených pro evropský trh. Síť Autower samozřejmě dodává náhradní díly i na tak zvaný awtermarket, což je jinými slovy obchod s náhradními díly.

Tady je nutno uvést, že náhradní díly pro importéra a na awtermarket co se týká kvality a technologie výroby nelze odlišit a díly jsou volně zaměnitelné bez rozdílu kvality. Takže tvrzení některých značkových opravců, že pouze u nich Vám při opravě bude montováno originální autosklo, prostě není pravda, ale nebylo by správné tvrdit, že se na trhu neobjevují jiná autoskla z různých výrob některá v přibližně stejné kvalitě až po úplné plagiáty.

Největším problémem je, že na toto názvosloví přistoupily i některé pojišťovny, jejichž zaměstnanci nutně musí být seznámeni s výše uvedenými skutečnostmi a přesto dále mylně informují své klienty.