Srovnání produktů pojišťoven v závislosti na havarijním a odpovědnostním pojištění


Allianz

 • pojišťuje všechna výhledová skla, včetně střešního
 • spoluúčast 10%, a to pouze při sjednání k odpovědnostnímu pojištění (povinné ručení), ale vždy jako novou smlouvu
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu bez spoluúčasti, ale vždy jako novou smlouvu
 • při sjednání pojištění u ojetého vozu, je do šesti měsíců od sjednání smlouvy spoluúčast 50%
  pojištění na cenu skla: roční pojistné:
  5 000,- Kč 492,- Kč
  10 000,- Kč 984,- Kč
  20 000,- Kč 1 392,- Kč
  30 000,- Kč 1 788,- Kč
  50 000,- Kč 3 120,- Kč
  100 000,- Kč 5 436,- Kč
 • termín prohlídky ihned
 • škody lze hlásit telefonicky, nikoliv v elektronické podobě
 • informovanost pracovníků callcentra zaručuje vysoký standard
 • pravomoci řadových likvidátorů jsou částečné
 • likvidace dle ceníku Autoskla GFB, bez krácení, možný přímý kontakt s likvidátorem

Česká pojišťovna

 • pojišťuje pouze čelní sklo, a to bez spoluúčasti
  hmotnost vozidla: roční pojistné:
  do 3,5t 500,- Kč
  nad 3,5t 1 000,- Kč
 • Existuje časově omezená nabídka (od května 2008) – k havarijnímu tak odpovědnostnímu pojištění sjednat doplňkové připojištění čelních skel, a to na jeden rok zdarma za výše uvedených sazeb. Ovšem pouze přímo na pobočkách ČP (nikoliv např. v elektronické podobě).
 • v sazbě do 3,5t je limit plnění maximálně do 20 000,- Kč
 • termín prohlídky do tří pracovních dnů
 • škody možno hlásit telefonicky nebo v elektronické podobě
 • informovanost pracovníků callcentra nepatrná
 • pravomoci řadových likvidátorů žádné
 • metodika likvidace oficiálně dle AVN (vlastní znalecký posudek) – pro klienta neprůhledná, časté krácení, nemožný přímý kontakt s likvidátorem

Česká podnikatelská pojišťovna

 • pojišťuje všechna výhledová skla, včetně střešního
 • spoluúčast do šesti měsíců od sjednání smlouvy je 30% (nové i ojeté vozy)
 • po 6 měsících klesá spoluúčast na 10%, ale pouze při sjednání k odpovědnostnímu pojištění
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu bez spoluúčasti ale vždy jako novou smlouvu
 • předmětem pojištění jsou všechna skla vozidla, avšak u autobusů a trolejbusů pouze čelní skla
  pojištění na cenu skla: roční pojistné:
  5 000,- Kč 485,- Kč
  10 000,- Kč 925,- Kč
  20 000,- Kč 1 590,- Kč
  60 000,- Kč 3 950,- Kč
  120 000,- Kč 7 800,- Kč

Kooperativa

 • pojištění pouze čelního skla bez spoluúčasti
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu i odpovědnostnímu za stejných podmínek
 • doplňkové pojištění lze sjednat i jako dodatek smlouvy bez rušení stávající pojistky
  pojištění na cenu skla: roční pojistné:
  5 000,- Kč 450,- Kč
  10 000,- Kč 750,- Kč
  20 000,- Kč 1 500,- Kč
  30 000,- Kč 2 250,- Kč
  50 000,- Kč 3 750,- Kč
 • termín prohlídky ihned
 • škody možno hlásit telefonicky nebo v elektronické podobě
 • jako jediná pojišťovna umožňuje vkládat v el. podobě doklady přímo do spisu likvidátora
 • informovanost pracovníků callcentra na vysokém standardu
 • pravomoci řadových likvidátorů částečné
 • likvidace dle ceníku Autoskla GFB, bez krácení, možný přímý kontakt s likvidátorem

Generali

 • pojištění všech výhledových skel, vyjma střešního
 • spoluúčast 10%, minimálně však 500,- Kč
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu i odpovědnostnímu za stejných podmínek, ale vždy jako novou smlouvu
  pojištění na cenu skla: roční pojistné:
  3 000,- Kč 436,- Kč
  5 000,- Kč 592,- Kč
  10 000,- Kč 1 700,- Kč
  15 000,- Kč 2 400,- Kč
  20 000,- Kč 3 100,- Kč
 • škody možno hlásit telefonicky nelze v elektronické podobě
 • informovanost pracovníků callcentra standard
 • pravomoci řadových likvidátorů částečné
 • likvidace dle ceníku Autoskla GFB, bez krácení, možný přímý kontakt s likvidátorem
 • termín prohlídky ihned

ČSOB pojišťovna

 • pojištění pouze čelního skla
 • vždy spoluúčast 500,- Kč
 • u ojetých vozů do třech měsíců od sjednání smlouvy spoluúčast 50%
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu i odpovědnostnímu za stejných podmínek, ale vždy jako novou smlouvu
  pojištění na cenu skla: roční pojistné:
  5 000,- Kč 432,- Kč
  10 000,- Kč 864,- Kč
  20 000,- Kč 1 524,- Kč
 • škody možno hlásit telefonicky, nikoliv v elektronické podobě
 • informovanost pracovníků callcentra standard
 • pravomoci řadových likvidátorů žádné
 • metodika likvidace neznámá, pro klienta neprůhledná
 • časté krácení, nemožný přímý kontakt s likvidátorem
 • termín prohlídky neznámý

Uniqa

 • pojištění čelního skla nebo i na všechna výhledová skla (obě skupiny samostatně)
 • v případě pojištění všech výhledových skel jsou součástí i skla předních světlometů a do nich integrovaných směrových světel ,skla mlhových světel i střešní skla
 • vždy se spoluúčastí 5%, min. však 500,- Kč
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu i odpovědnostnímu pojištění za stejných podmínek, ale vždy jako novou smlouvu
  1. Sazby pro pojištění čelního skla a všech skel vozidla
   pojištění dle autoskla: sazba pojistného:
   Čelní sklo – nová vozidla 0,1%
   Čelní sklo – ojetá vozidla pouze s KASKO 0,2%
   Všechna skla – nová vozidla 0,2%
   Všechna skla – ojetá vozidla 0,4%
  2. Pojistné se počítá z nové ceny vozidla (bez dodatečné výbavy).
   V tomto případě se nestanovuje pojistná částka skel.
  3. Sazby pro pojištění „čelního skla FIX“
   Pojistná částka Roční pojistné Omezení Prohlídka
   Čelní sklo s Kasko Čelní sklo bez Kasko
   4 000,- Kč 245,- Kč 416,- Kč všechna vozidla bez omezení NE
   10 000,- Kč 527,- Kč 896,- Kč Ano
   20 000,- Kč 970,- Kč 1 649,- Kč Ano
   30 000,- Kč 1 302,- Kč 2 213,- Kč Ano
   40 000,- Kč 1 568,- Kč 2 666,- Kč Ano
   50 000,- Kč 1 700,- Kč 2 890,- Kč Ano
   70 000,- Kč 2 100,- Kč 3 570,- Kč Ano
   100 000,- Kč 2 710,- Kč 4 607,- Kč Ano
   150 000,- Kč 3 780,- Kč 6 426,- Kč pouze pro vozy nad 3,5t celkové hmotnosti Ano
   200 000,- Kč 4 800,- Kč 8 160,- Kč Ano
  4. V tomto případě je pojistná částka limitem plnění za jednu či všechny pojistné události během jednoho pojistného období.
 • škody možno hlásit telefonicky nelze v elektronické podobě
 • informovanost pracovníků callcentra standard
 • likvidace dle ceníku Autoskla GFB, bez krácení, možný přímý kontakt s likvidátorem
 • termín prohlídky ihned

Triglav

 • všechna výhledová skla, vyjma střešního, bez spoluúčasti
 • doplňkové pojišťění lze sjednat k havarijnímu i odpovědnostnímu za stejných podmínek
 • doplňkové pojištění lze sjednat i jako dodatek smlouvy bez rušení stávající pojistky
  pojištění na cenu skla: roční pojistné:
  5 000,- Kč 500,- Kč
  15 000,- Kč 1 100,- Kč
  30 000,- Kč 1 900,- Kč
  100 000,- Kč 5 000,- Kč
 • termín prohlídky 14 dní, nebo na agentuře
 • metodika likvidace neznámá

Ceny nejčastěji měněných skel si můžete prohlédnout v sekci ceník autoskla