Výměna a opravy autoskel


Zcelování (opravy) autoskel

Jde o technologii, která zabraňuje rozšiřování prasklin na vnější vrstvě čelního skla, dotěsňování prostoru vzniklého mezi vrchní vrstvou autoskla a bezpečnostní folií po úderu kamenem a zacelování odštípnutých vrstev na čelním skle vzniklých stejným způsobem.

Postup opravy sestává ze zaleštění poškozeného místa odsátí nečistot vesměs vtlačených do poškozené části stěračem vstříknutí pryskyřice pomocí tlakového aplikátoru do místa poškození, vytvrzení UV lampou a očištění míst mimo rozsah poškození od přebytečné pryskyřice.

Tato technologie může za určitých okolností nahradit výměnu čelního autoskla. Je však omezena “Výhledem řidiče”. Nevýhodou této technologie je to, že opravované místo vykazuje odlišné optické vlastnosti než samotné sklo. Za deště a při přímém oslnění v okolním tmavém prostředí je lom světla ve skle jiný než v opravovaném místě. Není proto možné tuto opravu provádět ve “Výhledu řidiče”. Pod tímto výrazem si většina klientů představí místo před očima řidiče. Výklad Ministerstva dopravy je naprosto odlišný. Za prostor určený k výhledu řidiče je považováno vše na čelním skle přes co při cyklu stírání deště z čelního skla přejde část všech stěračů dosedající na povrch čelního skla. V tomto prostoru lze čelní skla zcelovat ale pouze bez osvědčení k takové činnosti a výhradně na odpovědnost objednatele. Oprava v tomto prostoru není určená pro odstranění závad zjištěných např.na STK, při přihlašování vozidla dovezeného ze zahraničí apod. Ostatních místech je tato oprava přípustná s osvědčením o schopnosti provozu vozidla na komunikacích v ČR nebo v zemích Evropské unie.

Oprava prováděná tímto způsobem se u naší společnosti pohybuje v cenové relaci 750,- Kč za jednu dávku pryskyřice. Cena je kompletní a obsahuje všechny úkony obsažené v výše popsaným technologickém postupu.


Výměny autoskel

Výměnu čelních skel je možné obecně rozdělit do dvou kategorií na skla zasazená do gumy a skla lepená. Oba typy montáže jsou technologicky naprosto odlišné.

Autoskla zasazená do gumy

První fází je odstrojení automobilu tak aby byl umožněn přístup do rozteče mezi autosklo a přiléhající karoserii po celém obvodu skla. Druhou fází je demontáž skla. V případě skla do gumy jde o proces při kterém je třeba uvolnit část těsnící gumy přesahující přes zapertlovaný okraj určený k fixaci skla. Tato činnost se provádí vždy z interiéru vozidla. Současně je třeba vyvíjet celoplošný tlak na měněné sklo a to opět z interiéru vozidla. Po odstranění poškozeného skla je třeba zapertlolovanou část očistit od nečistot a rzí tak aby rozteče mezi nově montovaným sklem a pertlem byly po celém obvodu skla stejné. Třetí fází je instalace gumy po obvodu skla do drážky v gumě k tomu určené. Čtvrtou fází je instalace provazu za pomoci přípravku do drážky v gumě číslo dvě, která je určená k usazení v pertlované části karoserie. Takto připravené autosklo včetně gumy a provazu namažeme v místě kde budeme gumu přetahovat za pomoci provazu za okraj pertlu olejem s velkou řídkostí a schopností později se absorbovat do pórů v gumě. Poslední fází je přiložení takto připraveného skla na karoserii a za mírného tlaku na sklo z venku vytahování provazu do interiéru vozu tak aby guma byla přetahována přes pertl. Tlak vně z vozu je třeba vyvíjet vždy v místě kde je vytahován provaz z drážky gumy. V případě, že sklo není usazeno v gumě tak aby mezi gumou a karoserií nebyl volný prostor vytěsníme je rázovým tlakem.

Lepená autoskla

První fází je opět odstrojení vozidla a to včetně začišťovacích lišt. Druhou fází je přiložení čtyřhranné ocelové struny mezi karoserii a sklo tak aby se struna vždy opírala o fixátor skla a nikdy o karoserii. Strunu přikládáme v místě kde svírá fixáror pod sklem nejostřejší úhel. Následným pohybem zprava do leva a opačně dojde k proříznutí vrstvy fixátoru. Pak je struna protažena do interiéru vozidla. Stejným pohybem dojde k odříznutí zbytku fixátoru a sklo je demontováno. Za pomoci autosklenářských dlát dojde k odstranění zbytků fixátoru z karoserie. Za použití aktivátoru a primeru dojde k ošetření
ploch určených k lepení.

Třetí fází je nanesení fixátoru pomocí vytlačovací pistole na některou z ošetřených ploch. Nanášet je možné na ošetřenou plochu karoserie nebo skla. Obě možnosti mají své výhody i úskalí. Poslední fází je přiložení skla na karoserii tak aby fixátor v celém svém obvodu dosedal současně na obě ošetřené plochy. Pak je třeba za užití mírného tlaku vmáčknout sklo do fixátoru tak aby rozteče mezi sklem a karoserií vykazovaly stejné hodnoty jako před opravou.

Demontáž skla je možné provést také pomocí vibračního nože ten se ale nedá použít na všechna druhy karoserií. Nedílnou součástí montáže lepeného autoskla jsou začišťovací lišty ostrých hran vozidla. Zde nelze postup zobecnit některé lišty se montují až po výměně skla, některé na sklo před jeho vsazením. Pak už zbývá pouze čekat, než proběhne chemická reakce, při které fixátor vytvrdne a změní se v pružnou pryž. To trvá cca 3 hodiny.

Výměna lepeného autoskla tedy zabere přibližně 4 hodiny, u skel montovaných do gumy jsou to zhruba 2 hodiny. Časy jsou kalkulovány při ideálních podmínkách a na provedení jedné zakázky. V zimních měsících se prodlužují o dobu, která je třeba na zahřátí odstrojovaných částí. Na dobu opravy má samozřejmě také vliv pořadí sjednané zakázky.


Chtěli byste vidět, jak probíhá výměna autoskla? Připravili jsme pro vás fotografickou exkurzi do naší provozovny. Představíme vám profesionální postup výměny čelního skla osobního automobilu krok za krokem

Ceny výměny autoskel naleznete v sekci ceník autoskla